Khóa cứng SecureDongle - SecureMetric đã giúp hơn 2.000 Đơn vị tổ chức/ Nhà phát triển phần mềm bảo vệ bản quyền phần mềm của họ.

Khóa cứng phần mềm

More Info

Đầu đọc mã vạch

More Info

Đầu đọc thẻ thông minh

More Info

Máy chấm công

More Info

Đầu đọc vân tay

More Info

Signature Pad

More Info
​SecureMAG Vol.9

Download

​SecureMAG Vol.8

Download

​SecureMAG Vol.7

Download

​SecureMAG Vol.6

Download