KHÓA CỨNG

Khóa cứng SecureDongle

SecureDongle là sản phẩm khóa cứng USB dùng cho việc bảo vệ phần mềm, bảo vệ sourcecode, license của sản phẩm phần mềm giúp các nhà sản xuất phần mềm....

Xem thêm...

Khóa cứng SecureDongle X

SecureDongle X là một khóa cứng hay còn gọi là Hardkey hoặc Hardlock có chức năng bảo vệ phần mềm, bảo vệ sourcecode, license của sản phẩm phần mềm

Xem thêm...