ĐẦU ĐỌC THẺ

     ĐẦU ĐỌC THẺ MIFARE

Đầu đọc thẻ Mifare cổng USB

Tần số: 13.56 MHZ

Giao tiếp: USB

Xem thêm...

Đầu đọc thẻ Mifare Cổng COM, IP/TCP

Tần số: 13.56 MHZ

Giao tiếp: Com, IP/TCP

Xem thêm...

Đầu đọc và ghi thẻ Mifare

Tần số: 13.56 MHZ

Giao tiếp: USB

Xem thêm...

    ĐẦU ĐỌC THẺ PROXIMITY

Đầu đọc thẻ Proximity cổng USB

Tần số: 125 Khz

Giao tiếp: USB

Xem thêm...

Đầu đọc thẻ Proximity Cổng COM, IP/TCP

Tần số: 125 Khz

Giao tiếp: Com, IP/TCP

Xem thêm...

     ĐẦU ĐỌC THẺ TỪ

Đầu đọc thẻ từ

Đọc: Track 1, 2, 3

Giao tiếp: USB

Xem thêm...

Đầu đọc/ghi thẻ từ

Đọc/Ghi: Track 1. 2, 3

Giao tiếp: USB

Xem thêm...

     ĐẦU ĐỌC TẦM XA UHF

Đầu đọc tầm xa UHF MR6111E

Đây là dòng sản phẩm đọc thẻ RFID UHF tầm xa có nhiều đặc tính vượt trội...

Xem thêm...

Đầu đọc tầm gần UHF MR6121E

Đây là dòng sản phẩm đọc thẻ RFID UHF tầm gần có nhiều đặc tính vượt trội...

Xem thêm...