ĐẦU ĐỌC MÃ VẠCH

Đầu đọc mã vạch 313A

– Tính năng: Quét bấm nút và tự động
– Kiểu Bardcode: EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, Code 39, Code 128, EAN 128,

Xem thêm...

Đầu đọc mã vạch 0071

– Tính năng: Quét bấm nút và tự động
– Kiểu Bardcode: EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, Code 39, Code 128, EAN 128,

Xem thêm...