ĐẦU ĐỌC VÂN TAY

Đầu đọc vân tay Hamter Plus

Giao tiếp: USB
Xem thêm...

Đầu đọc vân tay Hamter Pro

Giao tiếp: USB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm...

Đầu đọc vân tay Hamter Pro 20

Giao tiếp: USB

Xem thêm...

Đầu đọc vân tay và thẻ không tiếp xúc

Giao tiếp: USB

Hỗ trợ thẻ: ISO14443 Type A & B, Mifare (7-byte UID, Plus, DESFire), FeliCa, and 4 types of NFC (ISO/IEC18092) tags...

Xem thêm...

Đầu đọc vân tay và thẻ tiếp xúc

Giao tiếp: USB

Hỗ trợ thẻ: ISO 7816 Parts 1-3, Class A, B, C (5V, 3V, 1.8V)...

Xem thêm...