Khóa cứng là gì?

 Khóa cứng bảo mật phần mềm!
 Khóa cứng là cụm từ để so sánh với khóa mềm – một phương thức mà dân làm phần mềm thường sử dụng để quản lý bản quyền phần mềm khi cấp phát đến người sử dụng. Để đơn giản có thể phần biệt: Khóa mềm là phương thức dùng các công cụ phần mềm để quản lý dữ liệu điện tử, với một mục đích tương tự như vậy nhưng sử dụng thông qua thiết bị phần cứng chế tại sẵn ta gọi đó là khóa cứng. Khóa mềm là phương thức được nghĩ đến đầu tiên bởi các nhà lập trình, tuy nhiên khóa cứng mới là phương thức được phát minh và ứng dụng đầu tiên.
     Trong lĩnh vực quản lý bản quyền phần mềm trước đây,  trước khi sử dụng giải pháp khóa cứng, các nhà sản xuất phần mềm thường sử dụng phương thức quản lý bản quyền như : (1) sử dụng serial hoặc CD key – điển hình của phương thức này là CD Key hay serial của các phiên bản Window 2000 trở về trước hiện nay vẫn đang được sử dụng với các phần mềm phổ thông như  Microsoft office;  (2) Sử dụng đăng ký online, sinh mã sử dụng dựa theo thông tin máy tính được cài đặt phần mềm – điển hình như các phần mềm cho phép người dùng download, cài đặt trước sau đó tạo ra một chuỗi số đăng ký  gửi đến nhà cung cấp để kiểm tra & tạo mã bản quyền (license key).
      Với người sử dụng, một bất cập khác là khi người sử dùng muốn chuyển việc sử dụng phần mềm từ máy tính này sang máy tính khác, họ sẽ phải đăng ký lại việc sử dụng bản quyền với nhà cung cấp. Thường gặp nhất là khi máy tính bị hỏng hoặc trục trặc, buộc phải cài đặt lại toàn bộ hệ điều hành sau khi tiến hành thay thế phần cứng, người dùng khó có thể chứng minh cho nhà cung cấp biết việc này và chấp nhận phải trả tiền cho phiên bản phần mềm mới.Cách cấp phát và quản lý bản quyền này nói chung thuận tiện cho người sử dụng và cả nhà cung cấp phần mềm, tuy nhiên một khi mã sử dụng đã được cung cấp đại trà thì việc quản lý và bảo mật nó sẽ ngoài tầm kiểm soát của các nhà sản xuất phần mềm. Ví dụ điển hình là tình trạng sử dụng các phần mềm không có bản quyền các hệ điều hành Windows và ứng dụng Ms Office.
       Khi sử dụng khóa cứng để quản lý bản quyền phần mềm, các nhà sản xuất phần mềm sẽ đóng gói phần mềm của mình với một khóa cứng và cung cấp cho người sử dụng. Nhà sản xuất phần mềm có thể ghi nhận và quản lý số lượng bản quyền và người sử dụng thông qua các thông tin mà họ ghi trên khóa cứng. Trong suốt thời gian sử dụng phần mềm, người sử dụng chỉ cần cắm khóa này vào máy tính mới có thể mở và sử dụng các chức năng của phần mềm. Có thể nói, khóa cứng chính là bản quyền của phần mềm.  Khi muốn sử dụng phần mềm ở máy tính khác, người sử dụng chỉ cần cài đặt phần mềm trên máy tính mới và cắm khóa cứng và để sử dụng. Điều này đặc biệt thuận lợi cho các cá nhân cần làm việc thêm bên ngoài văn phòng, làm tại nhà hoặc hay phải làm việc ở nhiều nơi với các máy tính khác nhau như kế toán, tính dự toán, thiết kế công trình … Bằng cách sử dụng khóa cứng, người dùng giờ đây có thể tự mình quyết định sử dụng phần mềm ở đâu và khi nào.

Continue reading